Naji Robehmed

Naji Robehmed

Naji Robehmed

Head of Huawei AppGallery MENA, Huawei